بعد از مدت ها پست آموزش ژست عكاسي دا

previus next

بعد از مدت ها پست آموزش ژست عكاسي دا
بعد از مدت ها پست آموزش ژست عكاسي داريم با داداشتون لايك كنيد و حتما سيو كنيد ولي حتما لايك كنيد * خٌب نكاتي كه ميخوام بگم : عكس اول: موقع عكس گرفتن همينجوري خشك نشسنيد كه انگار يكي مجبورتون كرده عكس بگيرين عكس دوم: زاويه قرار گرفتنتون جلوي دوربين خيلي مهمه خيلي عكس سوم: در مواقعي كه هيچ ژستي قشنگ نميشه و به درد اون فضا نميخوره تنها كار همين مسخره بازي و فان بودنِ كه عكستون و قشنگ ميكنه چطوره دوست داشتين؟ _________________________________________________ . دوستِ بد عكستو تگ كن . _بافاطمه

standingchild and The ultimate elegantly image at Pinterest

If you use this pin where special size is required, the width and height of the pin will also be very important to you. Therefore, we wanted to give you information about this. The width of this pin is 1080.
The height of the pin is determined as 1350. You can use the pin quite comfortably in places where this ratio is appropriate.
If you need different sizes, you can choose to resize the pin.
You can also see different pins in my profile about outdoor, بعد از مدت ها پست آموزش ژست عكاسي دا, and other.